Tuesday, 22 August 2017
Nieuw veldvoetbal bestuur
Written by Hoofd Bestuur   
Wednesday, 21 June 2017 12:33

Veldvoetbal Bestuur 2017Gisterenavond is er een extra algemene leden vergadering gehouden. Dit naar aanleiding dat op 7 juli 2015 het voltallige bestuur van de afdeling veldvoetbal haar functie ter beschikking heeft gesteld. Dit gebeurde naar aanleiding van het afkeurende besluit van de leden m.b.t. voorgenomen voetbalactiviteiten op de zondag.

Vanaf het moment van aftreden heeft het hoofdbestuur de lopende zaken overgenomen als interm veldvoetbal bestuur en is tijdens deze periode meteen op zoek gegaan naar een mogelijke nieuwe invulling voor het veldvoetbal bestuur.

Het verheugd ons dan ook dat gisteravond na stemming van de leden van HCSC de volgende personen verkozen zijn als het nieuwe veldvoetbal bestuur:

Voorzitter

Dirk Koorn Jr

Vice-Voorzitter

Willem Kremers

Secretaris

Tamara van der Haven

Penningmeester

Jeroen Damen

 

Voor de functie algemene zaken zijn we op dit moment in gesprek met een kandidaat en dat is voor 95% rond. Wij zijn er trots op en vinden het een eer, dat de leden ons unaniem het vertrouwen hebben gegeven om onze vereniging te leiden. Het zal niet altijd even makkelijk zijn, maar samen met de geweldige vrijwilligers die blauw-wit bloed hebben stromen door hun aderen hebben wij als veldvoetbal bestuur er heel veel zin in.

Langs deze weg wil ik het hoofdbestuur bedanken dat zij bereid zijn geweest om als interim veldvoetbal bestuur te hebben gefunctioneerd. Mocht ik jullie niet meer zien voor de vakantie dagen, dan wens ik namens het veldvoetbal en hoofdbestuur iedereen een mooie, veilige en gezegende vakantie toe.

Tot volgend siezoen!

Namens het veldvoetbal bestuur

Dirk Koorn

 
Kaboutervoetbal is terug!!!
Written by JW   
Wednesday, 14 June 2017 19:06

Op zaterdag 9 september 2017 trappen we een heel seizoen GROOTS Kaboutervoetbal af.

En hoe Het wordt GROTER dan ooit jongens en meisjes, papa´s en mama´s! Met GROTE doelen*, GROTE ballen en vooral GROOTS plezier.


De oefeningen en spellen zijn erop gericht dat de kabouters veel balcontact hebben. Op deze manier ontwikkelen ze snel balgevoel en andere voetbalskills. Natuurlijk is er ook aandacht voor samenspel. En voor andere sociale skills die binnen en buiten het veld nodig zijn. Alles ter voorbereiding op het voetballen in teamverband.


DEELNAME IS GRATIS!


We stimuleren het ontwikkelen van alle skills door enige competitie. Wekelijks gaat er een kabouter met de gouden wisselbal en een kabouter met de gouden wisselschoen naar huis. Roulerend krijgt de kabouter die opviel door voetbalskills de gouden bal mee. De kabouter die opviel door sociale skills krijgt de gouden schoen mee. Elke kabouter komt voor beide prijzen aan de beurt.


Wie: Jongens en meisjes van ±4 t/m 5 jaar

Waar: Sportcomplex De Dogger HCSC

Wanneer: seizoen 2017/2018 elke zaterdag vanaf 9 september 2017


Krijgen jullie er al zin in? Geef je dan snel op bij:

Johan van Baar: 06-46423807 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bart Burggraaff: 06-51705477 (werkmobiel) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

James Weistra: 06-27030293 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* We hebben de doeltjes van het kabouterveld groter gemaakt, voor meer scoorplezier!


Sponsored by:


 
Vrijwilligers gezocht!
Written by Bestuur   
Wednesday, 07 June 2017 20:25

Beste leden van HCSC,

Er is dringend behoefte voor het volgende seizoen om vrijwilligers te vinden voor de volgende functies.

Het bestuur roept U op om u aan te melden voor één of meerdere van de onderstaande functies.

Aantal functies
8
Functie
Lid van dienst (openen/ontvangen van teams)
Verwijzing
2.6.
Plaats in de vereniging
Aanspreekpunt teams en elftallen. Geeft ondersteuning aan het wedstrijdsecretariaat.
Tijd
5 uur per maand op de (Zaterdag) morgen of de middag tijdens wedstrijden bij toerbeurt
Taken
Het plaatsen van cornervlaggen op de velden. En de vlaggen in de vlaggenmasten.
Uitreiken van de kleedkamersleutels aan de leiders van de teams en controle van het terug brengen van de sleutels.
Het toezien op orde en netheid.
Tijdens de rust/pauze van wedstrijden verzorgen van limonade of thee voor de teams/elftallen en de begeleiders.
Bijzonderheden
Nog diversen mensen benodigd

 

Aantal functies
2
Functie
Medewerker/ster wedstrijdsecretariaat senioren en jeugd
Verwijzing
3.4.
Plaats in de vereniging
Wedstrijd secretariaat, onder begeleiding van de wedstrijd secretaris
Tijd
8-10 uur per maand
Taken
Aanspreekpunt voor de leiders bij wedstrijden van de senioren en de jeugd.
Ontvangst scheidsrechters en verzorgen van koffie e.d.
Bijzonderheden
Vacant

 

Aantal functies
10
Functie
Medewerker/ster schoonmaak
Verwijzing
5.2.
Plaats in de vereniging
Onderhoud onder begeleiding van ervaren Vrijwilligers.
Tijd
2 uur per week.
Taken
Het schoonhouden van de ruimtes in de accommodatie.
Het opruimen van afval op het complex zoals b.v. lege blikjes, papier en andere rommel.
Bijzonderheden
Vacant.

 

Aantal functies
10
Functie
Scheidsrechters jeugd
Verwijzing
6.5.
Plaats in de vereniging
Wedstrijd secretariaat
Tijd
2-3 uur per week.
Taken
Het fluiten/begeleiden van de jeugdwedstrijden.
Er wordt altijd gekeken naar het niveau wat de beginnend scheidsrechter aan kan.
Bijzonderheden
Diversen mensen nodig.

 

Aantal functies
5
Functie
Scheidsrechters senioren
Verwijzing
6.6.
Plaats in de vereniging
Tijd
2-3 uur per week.
Taken
Het fluiten en begeleiden van lagere Senioren wedstrijden.
Enige ervaring en overwicht is een pre.
Bijzonderheden
Diverse mensen benodigd.
 
Dinsdag 20 juni 2017 Extra algemene ledenvergadering
Written by Bestuur   
Monday, 22 May 2017 15:11

Aankondiging Bestuursvergadering

Op 7 juli 2016 heeft het voltallige bestuur van de afdeling veldvoetbal haar functies ter beschikking gesteld, dit naar aanleiding van het afkeurende besluit van de vergadering m.b.t. voorgenomen voetbalactiviteiten op de zondagen.

Vanaf dat moment heeft het Hoofdbestuur de lopende zaken waargenomen als
a.i. Veldvoetbal Bestuur en is tegelijkertijd op zoek gegaan naar mogelijke nieuwe invulling van een volledig nieuw Veldvoetbal Bestuur.
Het verheugt ons thans kandidaten voor deze functies aan u voor te stellen.
Wij nodigen u dan ook met klem uit deze vergadering te bezoeken, dit met name ook om deze mensen een steun in de rug te geven.

Op grond van art.14 lid 2 van de statuten worden alle leden van de OMNI -vereniging HCSC hierbij uitgenodigd voor de extra algemene ledenvergadering op dinsdag 20 juni 2017 teneinde de verkiezing van een volledig bestuur van de afdeling veldvoetbal gestalte te geven.

Procedure

a. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie personen.

b. Een afdelingsbestuur wordt gekozen door de afdelingsvergadering uit de onder die afdeling ressorterende leden.

c. Voor een functie in een afdelingsbestuur kunnen tot uiterlijk drie weken voor de afdelingsvergadering kandidaten worden gesteld door het afdelingsbestuur of door tenminste drie onder de afdeling ressorterende leden.

d. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk twee weken voor de afdelingsvergadering worden aangemeld bij:

- Secretaris van het hoofdbestuur          Dhr. J. De Vries

Adres  Postbus 422 - PC 1780 AK - Den Helder

Dinsdag 20 juni 2017, aanvang 20:00 uur

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verkiezing veldvoetbal bestuur

Verkiesbare bestuursleden met hun functie:

o Dirk Koorn Jr. Voorzitter

o Willem Kremers Vice Voorzitter

o Tamara van der Haven Secretaris

o Jeroen Damen Penningmeester

4. Vast te stellen rooster van aftreden

5. Wat verder ter tafel komt

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

 
Einde seizoen voor HCSC
Written by RO   
Sunday, 14 May 2017 11:29

Monnickendam-HCSC 8-2!!! Geen verslag. Na deze wel heel grote nederlaag werd het meteen duidelijk dat we uitgespeeld zijn.

Teleurstellende 7e plek op de ranglijst. Net als voorgaande jaren. Dus niet veel opgeschoten dit jaar. En het zag er allemaal zo veel belovend uit aan het begin van het seizoen. Waar heeft het aan gelegen? Denk dat het weinig zin heeft om vanaf hier naar de oorzaken te gaan zoeken. De hele groep (inclusief de staf) heeft veel te weinig gebracht. Dat mag duidelijk zijn als je alles nog eens na beschouwt.

Volgend jaar nieuwe mensen voor de groep en wie weet??? Veel succes!!!!

p.s. Wil vanaf deze plek wel Willem Kremers bedanken voor zijn inzet en steun. Topper!!! En natuurlijk Michael voor zijn inzet bij het 2e!!!

 
Vrijwilligers gezocht
Written by Bestuur   
Sunday, 07 May 2017 15:51

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Beste leden, ouders, en vrienden van HCSC,

Laat ik beginnen met goed nieuws: Het ledenaantal binnen HCSC is aan het groeien!

Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben we vrijwilligers nodig. Gelukkig en dankbaar zijn we dan ook als vereniging dat we een redelijk aantal vrijwilligers hebben.
Dit zijn er echter nog lang niet genoeg om alle ideeën die wij graag gerealiseerd willen zien, ook daadwerkelijk in te vullen.
Veel mensen reageren hierop echter vaak met een reactie als: “Ik betaal toch contributie?” of “Ik heb geen tijd voor vrijwilligerswerk”. Graag wil ik hierop ingaan.

Iedereen betaalt inderdaad contributie. Echter, is met de contributie het drankje aan de bar nog niet ingeschonken, de lijnen op de velden nog niet getrokken en de kleedkamers nog niet schoongemaakt. Deze, en vele andere taken worden ingevuld door de vrijwilligers van de vereniging. “Geen tijd” hoeft ook geen obstakel te zijn. Uiteraard zullen er niet veel mensen zijn die er meerdere uren per week in kunnen steken, maar ook met 1 of 2 uur in de maand kun je de vereniging al gigantisch helpen. Dit kunnen dingen zijn op de speeldagen, maar er zijn ook genoeg werkzaamheden die doordeweeks en vanaf huis te doen zijn. Denk dan aan bijvoorbeeld de activiteitencommissie, de website of het onderhoud van de velden en het complex in het algemeen.

Maar hoe gaat dit als ik mezelf heb aangemeld? Wordt en dan wat aangewezen, en moet ik dat dan maar doen? Nee natuurlijk niet, zo gaan we bij HCSC niet met onze vrijwilligers om. Bij aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek om te kijken waar uw interesses en capaciteiten liggen. Samen kijken we dan of we hier een goede invulling aan kunnen geven, en zal u in eerste instantie begeleid worden in de functie. Mocht dit toch niet zijn wat u ervan verwachtte, dan gaan we samen opnieuw kijken wat de andere mogelijkheden zijn.

En niet te vergeten is het ook enorm gezellig om samen met de andere vrijwilligers, eens een bakkie koffie te drinken, een praatje te maken en elkaar helpen waar nodig. Echt... je wordt een deel van de HCSC Familie, en dat voelt als een warme deken.

Op dit moment wil ik graag een oproep doen voor vrijwilligers voor de functie lid van dienst.

Deze groep is op dit moment te klein. De vrijwilligers zouden graag meer mensen zien op deze functie, zodat je minder vaak een ochtend of middag aanwezig hoeft te zijn.

Mocht uw geïnteresseerd zijn geraakt in vrijwilligerswerk bij HCSC, of meer willen weten over de inhoud van lid van dienst, of een afspraak willen maken voor een oriënterend gesprek.

Neem dan contact met ons op.

De hulp van iedereen wordt erg gewaardeerd!

De meest vriendelijke groet,

Het veldvoetbalbestuur van HCSC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / 06-42731138

 

 
Eindelijk weer zege voor HCSC
Written by RO   
Sunday, 07 May 2017 15:31

Na vier nederlagen op rij wist HCSC eindelijk weer eens drie punten te behalen. En dit tegen ZCFC waar we meestal gelijk tegen spelen. Aardige ploeg die toch wat wisselvallig is ‘s Morgens eerst het 2e zien winnen in hun laatste wedstrijd. 4-3 tegen ZOB. Mooie goals gezien. Proficiat!!

Terug naar het 1e. Vooraf aandacht gevestigd op belang van deze wedstrijd. Niet alleen de plaats op de ranglijst maar vooral een beetje herstel na slechte periode. Wij kunnen veel beter als we dit en dat doen!!!!!!!!! (Blijft intern). En eerlijk is eerlijk ze hebben woord gehouden. Niet altijd oogstrelend maar vol strijd en belevingen dat is toch wat de staf graag ziet, maar niet altijd krijgt te zien. Kwaliteit koppelen aan strijd en beleving is een absolute voorwaarden om succes te hebben. En kijk maar waar dat toe leidt vanmiddag. Leuke pot met zo nu en dan leuke spel momenten van beide zijden. We gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Dik verdiend. Prachtige treffer van Tim. Met veel gevoel en met links krult hij de bal in de kruising. Handen op elkaar. Doet ZCFC dan helemaal niets? Ze proberen het zeker maar onze achterhoede houdt goed stand en zo niet dan is er altijd nog Marcel.

Tweede helft staat bol van strijd en rommelig voetbal. ZCFC gooit er fysiek nog meer in. En de referee beoordeelt dat niet altijd goed. Vaak veel twijfel bij het fluiten. Maar we geven alles en de achterhoede geeft geen krimp met hoofdrol voor Nick!!! Prima pot als rechtsachter. Misschien toch wel zijn plekje?????? En niet te vergeten fantastische redding van Marcel in 1:1 situatie. Wat een keeper!!  ZCFC dus sterker (meer balbezit) maar stug HCSC dat gokt op counters. En daar had er een van moeten worden benut. Nevin komt net niet goed uit bij prima voorzet van Marc en mist voor open goal. Was verdiend geweest en beslissend voor de wedstrijd. Dus het blijft 1-0!!!!!!!Opluchting alom bij het laatste fluitsignaal. Gefeliciteerd mannen!!!! Wissels in 2e helft. Bereket voor Tim en Ettemer voor Nevin. Volgende week nog uit tegen Monnickendam. Niet gaan rekenen gewoon kijken waar we staan bij winst. Kan mee en tegen zitten!!!!!!!! Marc viel helaas uit met vervelende blessure (enkel wederom) en werd goed vervangen door Erwin.

Veel succes volgende week. Al zal het puzzelen worden door de blessures en gele kaarten!!!

 
HCSC zakt steeds verder weg op de ranglijst
Written by RO   
Sunday, 30 April 2017 15:00

Zaterdag op bezoek bij DCG. Na de nederlaag tegen Zeemacht hadden we iets goed te maken. Dat idee leefde niet echt bij ons. De eerste helft was zo matig qua inzet en beleving dat we onze handen dicht mochten knijpen dat het slechts 2-0 stond bij de rust.

Na de rust een enigszins herstel. Iets meer strijd en overleg. Maar nu ontbrak het ons in de eindfase aan de goede laatste bal. Zodoende weinig echte kansen. Thuisploeg zag nog kans om 1x te scoren. Eindstand derhalve 3-0!!!! Zoals het er nu uitziet einde seizoen. Nog twee wedstrijden en waarschijnlijk niet meer van invloed op halen van een prijs. Echt jammer. Goede inval beurt van Bereket mag niet onvermeld blijven. Toch nog iets positiefs.

Sportgroeten,

RO!!!

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 19
Steun HCSC!
Banner

Dpupillen toernooi 2015 (Kijk menu fotos)

Epupillen toernooi 2015(Kijk menu fotos)

F pupillen toernooi 2015(Kijk menu foto's)

Member LoginOok aanwezig

We have 37 guests online
Bestel via deze link!
Banner
Banner
Sponsoren van HCSC
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner